Zajímavé odkazy

Aktuální informace

20. září 2014 - spuštěna registrace do soutěže

Přihláška do soutěže

11. ročník soutěže ve sběru víček z PET lahví

Momentílně připravujeme registraci do 12. ročníku soutěže a jednáme s odběrateli.

O spuštění ročníku 2015-2016 budou všichni soutěžící z minulých ročníků informováni mailem.