Zajímavé odkazy

Aktuální informace

20. září 2014 - spuštěna registrace do soutěže

Pravidla soutěže

11. ročník soutěže ve sběru víček z PET lahví


I. Pořadatel
- pořadatelem soutěže je S.K. a K.S. Dakota – Samostatný kmenový a klubový svaz DAKOTA
J. Maluchy 26/4, 700 30, Ostrava Dubina
IČO: 26518007, www.skaksdakota.cz, e-mail: info@skaksdakota.cz

II. Délka trvání soutěže - soutěž probíhá od 20. září 2014 do 31. května 2015

III. Hodnocení soutěže - v kategorii jednotlivců se hodnotí váha nasbíraných víček. V ostatních kategoriích se hodnotí váha nasbíraných víček na jednoho soutěžícího. Průběžné výsledky budou průběžně zveřejňovány na stránkách www.pet-vicka.cz. Celkové výsledky celého ročníku budou vyhlášeny do 7. června 2015

IV. Přihláška
Soutěž je učena pro soutěžící z Moravskoslezského kraje. Přihlásit se můžete on-line na stránkách www.pet-vicka.cz a to do 31. prosince 2014. Poté již není možno se přihlásit.

V. Svoz víček - soutěžícím budou pořadatelé víčka odvážet. Soutěžící se budou průběžně hlásit ke svozu na adrese www.pet-vicka.cz/svoz.php Víčka budeme svážet průběžně v průběhu celé soutěže a to dle množství nahlášených víček v daných oblastech. Příležitostně budou soutěžící informováni o svozu ve své oblasti emailem, nebo telefonicky. Svozy víček od soutěžících provádí stěžejně náš partner Dakota o.p.s., případně naši dobrovolníci.

Protože tuto soutěž pořádáme ve svém volném čase a při zaměstnání, nestíháme všechny víčka svážet v dopoledních hodinách. Proto pro víčka budeme jezdit i odpoledne(do 17. hod) a to po předchozí domluvě (telefonicky, nebo emailem). Děkujeme za pochopení.
Pytle na sběr víček poskytnou pořadatelé. Pokaždé, když odevzdáte víčka dostanete minimálně stejný počet nových pytlů.

VI. Ceny a odměny
Soutěžící obdrží za každý nasbíraný kilogram PET víček fixní odměnu 2,60 Kč. Odměna bude vyplacena při svozu víček a v hotovosti.

Zároveň na webu soutěže bude umístěna tabulka s přehledem soutěžících a jejich pořadím.

Po ukončení soutěže obdrží všichni soutěžící, kteří odevzdali alespoň 1Kg PET víček diplom.

VII. Účastník soutěže dává svou registrací organizátorovi souhlas se zpracováním svých poskytnutých osobních údajů pro účely pořádání a vyhodnocení soutěže, a to ve lhůtě do 6 měsíců po skončení soutěže. Informace získané při registraci účastníka jsou považovány za důvěrné a nebudou poskytnuty třetí straně. Jejich použití se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění.

VIII. Účastníci se soutěže účastní s vědomím, že nemohou požadovat výhry v celkovém rozsahu ani v jednotlivých případech v hodnotě vyšší nebo ve větším množství, než jaké určí organizátor, ani nejsou oprávněni požadovat namísto výher jiné peněžité plnění.

IX. Tato pravidla soutěže jsou vytvořena v souladu s platnými právními předpisy České republiky a jsou závazná pro obě strany. Soutěžící svou registrací prohlašuje, že byl s těmito pravidly soutěže důkladně seznámen a že se zavazuje podle nich řídit.

XI. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve výjimečných případech změnit pravidla této soutěže, případně soutěž zastavit, přerušit či odložit. V takovém případě organizátor oznámí tyto změny na stránkách serveru www.pet-vicka.cz. Ceny a odměny nejsou právně vymahatelné.

Za SkaKs Dakota
Roman Walek
ředitel soutěže
roman.walek@pet-vicka.cz